Menu
Obec Výžerky
ObecVýžerky
nahoru

Kanalizace a ČOV

          „Obec Výžerky - splašková kanalizace a ČOV“

logo

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem podpory je výstavba ČOV o kapacitě 300 EO a oddílné splaškové kanalizace v délce 4,54 km. Realizací projektu bude možno odstranit znečištění 9,03 t/rok CHSKCr a 3,23 t/rok NL.

Realizace projektu: 01/2023 – 02/2025

Dne 17. 1. 2023 došlo k předání staveniště zhotoviteli stavby: „Společnost Z+V Výžerky“ – sdružení ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 a VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky.

Celkové výdaje projektu 58 351 618,65 Kč, celkové způsobilé výdaje na projekt činí 48 509 176,95 Kč, dotace ze SFŽP ve výši 70% (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů) na akci „Obec Výžerky – splašková kanalizace a ČOV“ ve výši 33 956 423,86 Kč, vlastní zdroje 30% ve výši 14 552 753,09 Kč budou kryty úvěrem od banky ve výši 7 000 000,- Kč, dotací na přípojky ze Středočeského kraje ve výši 1 000 000,- Kč a zbytek penězi na běžných účtech obce. V průběhu roku bude podána žádost o spolufinancování akce z fondu Středočeského kraje ve výši cca 5 000 000,- Kč.

Průběh realizace stavby:

Ke dni 28. 02. 2023 je provedena realizace protlaků řad „A1-6“ a „A1-6-1“ od hlavní silnice okolo Obecního úřadu za vodu. Začala realizace protlaků na hlavním řadu „A1“ od transformátoru okolo hospody k hlavní silnic. Provádí se terénní úpravy na příjezdové komunikace k ČOV.

Ke dni 17. 03. 2023 je provedena realizace protlaků řad „A1“ od transformátoru okolo hospody k hlavní silnici, řad „A1-1“ odbočka od transformátoru, protlak pod potokem okolo lípy k č. p. 41. Dále řad „A1-2“ odbočka na place před hospodou okolo bývalého krámu, protlak pod potokem podél malého rybníku k č. p. 36. Hotový je řad „A1-2-1“ odbočka z řadu „A1-2“. Z důvodů skalnatého podloží se musí bagrovat řad „A1-5-1“ od č. p. 76 k lesu Borku.

Ke dni 31. 03. 2023 je dokončena realizace protlaků řad „A1-5“ od hlavní silnice okolo domu č. p. 76 k č. p. 79, vybagrována a položena kanalizace řadu „A1-5-1“ od č. p. 76 k lesu Borku. Dále jsou provedeny protlaky na řadu „A1-3-1“ a část řadu „A1-3“ od č. p. 88 směr Konojedy. Byl položen kabel přípojky NN od č. p. 37 k ČOV. Na ukončených částech kanalizace byly provedeny tlakové zkoušky.

Ke dni 28. 04. 2023 je provedena podkladová vrstva příjezdové komunikace k ČOV. Pokračování protlaku na řadu „A1-3“ od č. p. 88 směrem ke zvoničce.

Ke dni 31. 05. 2023 jsou provedeny protlaky hlavního řadu „A 1“ a „A 1-5“ podél hlavní silnice od Nučic směr Uhlířské Janovice. Dále jsou provedeny protlaky pod hlavní komunikací (přípojky) bez nutnosti překopů silnice (z 10 protlaků zbývá 1). Jsou prováděny výkopové práce na umístění domácích čerpacích stanic na pozemcích jednotlivých domácností podél hlavní komunikace. Další práce probíhají na zemních pracích (základech) centrální ČOV.

 

"Obec Výžerky - splašková kanalizace a ČOV"

045-V0061_A_Průvodní zpráva.pdf (114.36 kB)

045-V0061_B_Souhrnná technická zpráva.pdf (1.65 MB)

C.1_Situační výkres širších vztahů.pdf (1.24 MB)

C.2_Katastrální situační výkres.pdf (1004.27 kB)

C.3_Koordinační situační výkres.pdf (1.71 MB)

stavební_povolení (873.97 kB)

0035 Výžerky_RoPD komplet.pdf (567.61 kB)

Výžerky TK 2023.pdf (435.76 kB)

D22_15_Architektonické řešení.pdf (2 MB) (2 MB)

Výstavba_kanalizace_ČOV.docx (395.83 kB)

 

 

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Teploměr

21.6.2024 22:06

Aktuální teplota:

23.2 °C

Vlhkost:

82.5 %

Rosný bod:

20.1 °C

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 • ​​

  179 obyvatel

 • 1339

  První zmínka

 • ​​

  Spolky

 • ​​

  Pomník padlých

 • ​​

  Obecní les

 • ​​

  Dětské hriště

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mapa
Obec Výžerky